Home Aikido Alkmaar

 aikido alkmaar
‘Elke rivier heeft een naam, deze namen verdwijnen als ze in de grote oceaan stromen.

Aikido heeft veel stijlen en veel namen, maar Aikido is Aikido.

Het is mijn visioen en hoop dat ze, zoals de rivieren, samen stromen en zich verenigen als één rivier’.

‘Koretoshi Maruyama Sensei’
(grondlegger Aikido Yuishinkai en student van O’Sensei Morihei Ueshiba en Koichi Tohei Sensei)


Maruyama Sensei en Martijn in actie


Motto Aikido Yuishinkai

Volgens Maruyama Sensei hebben woorden hun eigen kracht. De kracht van het gesproken woord werd in het oude Japan al onderkend en benoemd als ‘kotodama’, of woord-geest. Het uitspreken van een woord staat gelijk aan de wens om het te doen uitkomen. Je levensenergie reageert op geluid en gedachten zoals deze in het gesproken woord worden uitgedrukt. Wanneer je het dagelijks leven verrijkt met positieve woorden en gedachten dan zullen je dagen gevuld zijn met de kracht van Ki. Op deze manier bewaar je je geestelijke en fysieke gezondheid en heb je tevens een positieve uitwerking op anderen. Woorden hebben echte kracht en kunnen resulteren in praktische resultaten in het dagelijks leven.

Het onderstaande motto is door Sensei Maruyama geschreven en hij moedigt iedereen aan dit elke ochtend en avond (op) te lezen om je onderbewustzijn in een positieve staat te houden.

Ik ben zelf geest.

Als ik positief denk, gebeuren er goede dingen.

Het vasthouden aan negatieve gedachten werkt tegen al mijn belangen in.

Daarom blijft mijn geest optimistisch, ook als mijn lichaam ergens aan lijdt.

Ook als iets mij tegen zit, is mijn geest nooit aangeslagen.

Ik vul mijn hart dagelijks met gedachten van blijdschap, dankbaarheid en hoop.

Elke dag zie ik tegemoet met een heldere en optimistische geest, die ik in woorden en daden uitdruk.

Ik geloof in het leven en het leven reageert daarom op gelijke wijze.


Beginselverklaring Aikido Yuishinkai

Deze beginselverklaring is een weergave van de visie en gezamenlijke aspiraties van de individuele leden van Aikido Yuishinkai Internationaal. Als organisatie is het ons streven om bekendheid te geven aan de visie van Meester Morihei Ueshiba, de grondlegger van Aikido en van Meester Koretoshi Maruyama, de grondlegger van Aikido Yuishinkai Internationaal.

Een visie begint met intuïtie en dromen, een samenhangend beeld van een na te streven ideaal. Ueshiba Sensei’s visie resulteerde in de schepping van Aikido als een pad naar universele harmonie en wereldvrede. Hopelijk zal de lijfspreuk van ‘Aikido zonder Grenzen’ meer eenheid en kracht onder alle aikidoka bevorderen, en zo de droom van Ueshiba Sensei dichter bij realisering brengen.

Aikido Yuishinkai Internationaal is als organisatie opgericht om te voorzien in een netwerk van ondersteuning en bronnenmateriaal voor de lessen van Maruyama Sensei. Aikido Yuishinkai instructeurs doen hun best om een veilige dynamische en ondersteunende trainingsomgeving aan te bieden, die is gebaseerd op tolerantie, ethische waarden en universele principes voor iedereen die onze dojos bezoekt. Door Aikido-beoefening en een goed begrip van de kracht van het ontwikkelen van een positieve geest, doen Aikido Yuishinkai-leden al het mogelijke om deze visie in woord en daad tot uitdrukking te brengen.

Zoals kiezelstenen, die in een vijver worden gegooid, rimpels in het water veroorzaken, hopen we oprecht dat door toegewijd samen aikido te trainen deze gezamenlijke visie van de Aikido Yuishinkai-leden zich als waterrimpels zal verspreiden naar al onze relaties en de samenleving als geheel. Door conflicten in ons dagelijkse leven creatief en vreedzaam op te lossen, spannen we ons in om grotere harmonie te bevorderen binnen onszelf, bij anderen, in onze omgeving en in de wereld.

Het shin teken (zie hierboven) staat symbool voor Aikido Yuishinkai. Shin staat voor “mind”.
Yuishinkai betekent “I am mind itself /ik ben puur bewustzijn”.


Aikido Yuishinkai Alkmaar

De Aikido Yuishinkai vereniging Alkmaar doet een Aikido vorm gebaseerd op het oorspronkelijke Aikido van de grondlegger Morihei Ueshiba genaamd Aikido Yuishinkai. Er is veel aandacht voor gezondheidsoefeningen, het werken met Ki, lichaam-geest coordinatie, centreren, meditatie, ademhaling en op een natuurlijke manier verbinden met jezelf, de ander en de omgeving.

Ook worden de vele Aikido technieken met blote hand, houten zwaard, stok en mes gebruikt om de natuurlijke principes van eenheid tot uiting te brengen met elkaar. Om de technieken te leren is er een duidelijke opbouw in 3 fasen, van beginner tot gevorderde. De 3 fasen zijn kotai (statisch), juntai (vloeiend) en ryutai (dynamisch).

Aikido Yuishinkai noemen we natuurlijk Aikido. Het is een manier van bewegen en leven waarin harmonie met jezelf, de ander en de omgeving en een gezond lichaam en gezonde geest worden ontwikkeld. De oefeningen die we doen worden altijd helder uitgelegd en toegelicht. Zodat duidelijk is waarom we het op die manier doen en wat de bedoeling is.

We werken nauw samen met de andere dojo van Martijn in Hoogwoud, Rakushinkan. Daar is het o.a. ook mogelijk om privé Aikido les te krijgen. Kijk hier voor meer informatie: https://soulbudohealth.nl/aikido-prive-les.
aikido alkmaar