Privacybeleid

Privacy statement

Aikido Yuishinkai Alkmaar verwerkt persoonsgegevens van haar leden. De vereniging respecteert jouw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. In dit privacy statement informeren wij je graag over de veiligheid en privacy van jouw persoonsgegevens.

In dit privacy-statement informeren wij je over (1) welke persoonsgegevens wij verwerken, (2) waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken, (3) hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren, (4) wat je rechten zijn en (5) op welke manier je die rechten kunt uitoefenen.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je lid wordt, vragen wij een aantal persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer. Ook worden tijdens sommige lessen foto’s en video-opnames gemaakt.

2. Gebruik van je persoonsgegevens

Doelen van verwerking

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

* Verzenden van een nieuwsbrief;

* Informeren over wijzigingen van onze diensten/producten;

* Promotie en leerdoelen (foto- en filmmateriaal);

* Inning van contributie.

Het foto- en filmmateriaal wordt op de site van de vereniging geplaatst voor leerdoeleinden. Daarnaast kan het gebruikt worden voor promotiemateriaal.

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Alleen de personen die het nodig hebben voor hun taak binnen de vereniging (bestuur, trainers) hebben toegang tot deze gegevens.

3. Bewaren persoonsgegevens

Wanneer je het lidmaatschap opzegt, verwijderen wij de persoonsgegevens na twee jaar. Voor zover een fiscale bewaarplicht geldt, is de bewaartermijn zeven jaar.

Foto/filmopnames: regelmatig worden er foto’s en films gemaakt van trainingen en examens. Om deze te mogen gebruiken binnen de vereniging voor bijvoorbeeld de site of promotiemateriaal moet expliciet toestemming gegeven zijn door de personen die in beeld komen.

4. Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en het intrekken van je toestemming.

Toestemming

Als wij alleen met jouw toestemming je persoonsgegevens gebruiken, dan mag je deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van je toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

5. Je rechten uitoefenen

Als je een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kun je daarvoor een verzoek indienen bij één van de bestuursleden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.