Korting met AlkmaarPas

Gemeente Alkmaar zegt: sport voor ieder kind!

AlkmaarPas

In 2008 heeft Stichting Promotie Alkmaar in opdracht van de Gemeente Alkmaar de AlkmaarPas geïntroduceerd. Deze pas is te koop voor € 11,-. Voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm is de AlkmaarPas gratis. Indien u in de loop van het jaar onder de inkomensgrens komt kun je ook zelf de gratis AlkmaarPas aanvragen.
Houders van de Alkmaarpas krijgen 10% korting op onze introductiecursus Aikido. Zowel volwassenen als kids.

Jouw Eigen Voordeelboekje
Sport en Cultuur voor ieder kind
Ook stelt de Gemeente Alkmaar geld beschikbaar voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Alle gezinsleden (volwassenen en kinderen van 12 t/m 17 jaar) krijgen naast een gratis AlkmaarPas met kortingslabel een ‘jouw eigen voordeelboekje’ met daarin € 80,- aan tickets.

Met deze tickets kan onder andere de contributie van een sportvereniging betaald worden. Onze vereniging Aikido Yuishinkai Alkmaar is aangesloten bij dit project.
Indien je een deel van je contributie met bonnen wilt voldoen, kun je contact opnemen met Toni Sabados, onze penningmeester. Zijn emailadres is: penningmeester@natuurlijkaikido.nl of telefoon 06-21937515.

 

Jeugdsport- en cultuurfonds Alkmaar
– Als de voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn, kan een  aanvraag bij het Jeugdsport- en cultuurfonds Alkmaar worden ingediend;
– Dit kan gebruikt worden om contributie, kleding, materialen e.d mee te betalen. Bijvoorbeeld een judopak.
– Ouders, kinderen en sportverenigingen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit moet door professionals uit het onderwijs, hulpverlening en de gezondheidzorg worden gedaan; zij zijn de intermediairs. Bijvoorbeeld de huisarts of de leerkracht van uw kind.

Meer info vind je op de website van AlkmaarPas:
http://www.alkmaarpas.nl