Algemene voorwaarden

1.  Betaling middels een automatische overboeking (betaling per kalenderjaar) of een machtiging (betaling per kalendermaand). De vereniging heeft voorkeur voor betaling per machtiging.

2.  Opzegtermijn is minimaal één kalendermaand vóór de nieuwe maand; het opzeggen dient schriftelijk (brief of e-mail) te geschieden bij de secretaris (secretaris@natuurlijkaikido.nl).

3.  Bij langdurige ziekte wordt er geen restitutie gegeven maar blijft een deel van het betaalde lesgeld staan en wordt dan verrekend met een volgende periode. Een deel van het lesgeld (1 kalendermaand) wordt niet verrekend.

4.  Actuele informatie over contributie en kortingsregelingen zijn te vinden op de website van de vereniging www.natuurlijkaikido.nl. Daar is nog meer informatie te vinden speciaal voor leden onder het afgeschermde login gedeelte van de website. Vraag het wachtwoord hiervoor op bij de secretaris.

5.  Af en toe wordt een les opgenomen en op YouTube gezet. Mocht dit bezwaarlijk zijn dan kunt u dit aan de instructeur kenbaar maken.