Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen met plezier kan trainen. Als een vereniging waar een zelfverdedigingskunst beoefend wordt en waar direct lichamelijk contact een onderdeel van uitmaakt, is veiligheid voor ons een belangrijk thema. Zowel in engere zin lichamelijke veiligheid en blessurepreventie als in bredere zin het creëren van een sociaal veilig klimaat.

Wij werken daarom aan een breder preventief veiligheidsbeleid om (seksuele) intimidatie en ander ongewenst gedrag te voorkomen en respect en persoonlijke en lichamelijke integriteit centraal te stellen.

Dojo etiquette

Gedragscode

Vertrouwenspersoon

Privacybeleid