Aikido Yuishinkai Dojo’s

Alkmaar
Aikido Yuishinkai Alkmaar
Website: www.aikidoyuishinkaialkmaar.nl

Alkmaar
Rakushinkan dojo
Website: www.rakushinkan.com

Castricum
Aikido Yuishinkai Castricum
Website: www.aikidoyuishinkaicastricum.nl

Leiden
Aikido Yuishinkai Leiden
Website: www.aikidoyuishinkaileiden.nl

Monster
Aikido Yuishinkai Westland
Website: www.aikidowestland.nl

 

Aan Nederland gelieerde dojo:
Aikido Yuishinkai Majnoon in Irak