Geschiedenis

Aikido

Het Aikido is ontwikkeld door Morihei Ueshiba (1883-1969). Na jarenlange studie van bijna alle bestaande krijgskunsten, en door zijn toewijding aan Shinto en meditatie, verkreeg hij een diep inzicht in de uMorihei Ueshiba
iteindelijke werkelijkheid van het leven. Hij werd bekend als O-sensei (Grote leermeester). O-sensei ontwikkelde Aikido als een pad naar universele harmonie en wereldvrede, gelovend dat Aikido de weg was om dit doel te bereiken en dat geweld en agressie aan de kant geschoven kunnen worden door harmonie van geest. Als een van de weinige was Morihei Ueshiba in staat het universele principe dat alles Eén is, in een vorm tot uitdrukking te brengen. Het resultaat is: een bewegingskunst die volkomen in overeenstemming is met natuurlijke bewegingsprocessen.

Shin Shin Toitsu Aikido

Een van de belangrijkste en meest succesvolle leerlingen van Ueshiba was Koichi Tohei. Tohei heeft in zijn Aikido onderricht altijd sterk de nadruk gelegd op het onderzoeken, het ontwikkelen en het praktisch toepassen van deze spirituele principes. Tohei heeft met zijn inzichten over Ki een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Aikido. Hij is er in geslaagd zijn kennis systematisch en helder uit te werken tot een simpel en voor iedereen begrijpelijk onderrichtsysteem, Ki training, dat los van Aikido ook in andere bewegingsuitingen (dans, lichamelijke opvoeding, sport) meer en meer wordt gewaardeerd. Daarnaast vindt Ki training toe-passing op velerlei gebied als een effectieve methode voor geestelijke en lichamelijke groei en ontwikkeling. Tohei noemt zijn Aikido ‘Shin Shin Toitsu Aikido’. Het betekent Aikido met eenheid van geest en lichaam. Over de wereld is deze stijl ook bekend als Ki-Aikido

Aikido Yuishinkai

Aikido Yuishinkai is opgericht door Meester Koretoshi Maruyama om universele waarden en principes van vrede over de hele wereld te promoten. Studenten van diverse Koretoshi Maruyamastijlen van Aikido zijn welkom om met ons te trainen. Vriendschap met andere dojo’s wordt aangemoedigd in overeenstemming met de harmonieuze instelling van Aikido. Aikido Yuishinkai is echt Aikido zonder grenzen. Maruyama Sensei wordt overal bewonderd en gerespecteerd als een leraar die zijn leven heeft gewijd aan het overbrengen van de voordelen van ‘positive mind’ door Aikido training. Hij heeft voor vele jaren vele duizenden mensen geïnspireerd.

Koretoshi Maruyama is geboren in Nihonbashi, Tokyo op 5 oktober 1936. Hij studeerde af in economie aan de Keio Universiteit in maart 1956, waarna hij ging werken in het bedrijf van zijn vader Maruyama Manufacturing.

Hij was al geïnteresseerd in vechtsport sinds zijn middelbare schooltijd en op advies van zijn vader is hij aan judo gaan doen en haalde de zwarte band. Ook ging hij op zijn vaders aandringen naar de Rikidozan school voor professioneel worstelen. Hij trainde zich tevens in gewichtheffen en boksen, terwijl hij daarnaast bleef trainen in judo aan de Kodokan.

In de lente van zijn 3e collegejaar begon hij te twijfelen aan de vechtsporten judo, worstelen en boksen, waar het vooral ging om pure kracht. Op dit punt ging hij naar het Aikikai en ook naar de Keio University Aikido Club. Hier vond hij in Aikido wat hij al die jaren gezocht had, een vechtsport die niet van kracht afhankelijk is en de juiste geestelijke toestand traint. Na zijn afstuderen van de Keio University ging hij door met zijn Aikido training terwijl hij werkte in het familiebedrijf.

In 1967 draagt hij zijn verantwoordelijkheden in het familiebedrijf over en wordt full-time professioneel Aikido instructeur. Onder begeleiding van de oprichter van Aikido, Morihei Ueshiba, richt hij zich helemaal op deze vechtsport die de principes van geest en Ki leert. In 1971 gaat hij voor 4 maanden naar Hawaï om daar Aikidoles te geven.  In totaal heeft hij 13 jaar bij O-sensei Morihei Ueshiba getraind. In 1972 neemt hij ontslag van de Aikikai om hoofd instructeur te worden van de Ki no Kenkyukai, opgericht in september 1971 door Koichi Tohei Sensei, die Maruyama Sensei de rang van 8e dan gaf. Hij was de belangrijkste instructeur van Ki No Kenkyukai onder Koichi Tohei Sensei voor vele jaren, gedurende welke tijd hij veel reisde in Noord-Amerika, Europa, Azië, Australië en Nieuw Zeeland. Maruyama Sensei ontwikkelde een bijzonder sterke band met de Aikidoka’s in Hawaï en Australië.

In 1973 werd hij verantwoordelijk voor het lesgeven in Hawaï, en gaf 10 jaar les in Ki principes aan de universiteit van Hawaï in Hilo, en de Keio universiteit, faculteit fysieke educatie in Japan. Vanaf 1977 studeerde hij met Haruchika Noguchi Sensei hoe mensen te genezen met Ki en het gebruik van Ki in het dagelijks leven. In dezelfde tijd studeert hij ook Zen psychologie van de Zen priester Shogen Munou, van wie hij leert hoe de geest positief te gebruiken.

Gedurende deze tijd reist hij veel naar Hawaï, vele staten in Amerika, Australië, Nieuw Zeeland, Singapore, de Filippijnen, Guam, Engeland, Italië en andere delen van Europa, waar hij les geeft in Aikido en Ki-principes. In 1990 wordt hij president van Ki no Kenkyukai. Hierna begon hij te twijfelen aan de richting en de politiek van de Ki society en nam ontslag op 29 juli 1991.

Vanaf die tijd zat hij 10 jaar in een tempel in Saitama Prefecture, intensief trainend in de filosofie en praktijk: ‘You are fundamentally Mind’. Hij verliet de tempel op 9 oktober 2001. Hij had toen toestemming gekregen van de tempelpriester om Aikido Yuishinkai op te richten op 9 mei 1996, wat hij elke dag nog steeds verder ontwikkelt.

Hij heeft voor de naam Aikido Yuishinkai gekozen om aan te geven dat “Mind” de kern van ons bestaan vormt. Deze oosterse denkwijze kan teruggevonden worden in westerse denkwijzen zoals deze uiteengezet zijn door onder andere Plato, Leibniz en Hegel. Yuishin komt voort uit het concept dat “Al het bestaan en zijn fenomenen uit deze wereld ontspringen vanuit onze eigen gedachten, er is geen ander bestaan dan onze gedachten.”

Maruyama Sensei wordt overal bewonderd en gerespecteerd als een leraar die zijn leven heeft toegewijd aan het overbrengen van de voordelen van  ‘positive mind’ door Aikido training. Hij heeft vele jaren vele duizenden mensen over de hele wereld geïnspireerd.

Hij heeft over de jaren verschillende alternatieve healing technieken bestudeert en onderwezen, omdat deze essentieel zijn in het beoefenen van martial arts. O-sensei Morihei Ueshiba heeft altijd het belang van de helende aspecten van Aikido aangegeven en had gezondheidsoefeningen geïntegreerd in de warming up oefeningen, en had ook, al voorbeeld, de immobilisatie technieken omgevormd tot stretch bewegingen voor gezondheid.

Healing arts, die werken door het kanaliseren van Ki zoals beoefend en onderwezen door Haruchika Noguchi (Seitai of yuki), of als in Reiki (Mikao Usui), of zachte lichaamsmanipulatie zoals in Sotai Ho (Keizo Hashimoto), zijn de essentiele ingredienten die Maruyama Sensei heeft gebruikt om zijn eigen kunst (voorheen YUKI genaamd) vorm te geven. Shindou is zeer geschikt als basis voor het beoefenen van Aikido Yuishinkai, maar is ook een zeer effectieve healing methode.

Martijn geeft les in Reiki en Sotaiho in zijn dojo Rakushinkan.

Aikido Yuishinkai Alkmaar

De lessen bij de Aikido Yuishinkai vereniging Alkmaar worden sinds 2002 verzorgd door Martijn van Hemmen (8e Dan).

Martijn van HemmenIn 1991 heeft Esther van den Broek de vereniging opgericht. De lessen werden toen nog gegeven in Koedijk.

Martijn van Hemmen is op jonge leeftijd in aanraking gekomen met krijgskunst en heeft zich sinds 1995 volledig gericht op het beoefenen van Ki-Aikido. Hij heeft sindsdien les gehad van Will Stoelman, en volgde vele jaren de seminars van Kenjiro Yoshigasaki Sensei.

Sinds 2004 is de vereniging aangesloten bij Aikido Yuishinkai internationaal. Martijn is sindsdien een directe leerling van Koretoshi Maruyama Sensei. Hij volgt zo veel mogelijk seminars met Maruyama Sensei in Europa en sinds 2007 traint hij jaarlijks in Japan bij Koretoshi Maruyama Sensei en Kunio Okajima Sensei.

Op 11 januari 2016 heeft Maruyama Sensei Martijn benoemd tot Chief Instructor van Aikido Yuishinkai Nederland en per 1 februari 2016 ook als Aikido Yuishinkai Internationaal Instructeur. Het is een grote eer en verantwoordelijkheid voor Martijn om dit rechtstreeks van deze grootmeester te ontvangen. En hij is volledig toegewijd om de leringen die hij van Maruyama Sensei ontvangt te delen.