Boeken

Aikido Yuishinkai, student handbook

The Aikido Yuishinkai Student Handbook by Michael Williams, Chief Instructor of Aikido Yuishinkai International, has recently been released. This concise handbook contains 150 pages of relevant information for beginners, advanced students and instructors. The Aikido Yuishinkai Student Handbook is an essential tool for all those training with Aikido Yuishinkai. This comprehensive handbook covers a wide range of topics including the founder’s philosophy and motto, dojo etiquette, principles for character development, breathing, yuki, techniques, grading syllabus, aikido for children and more.

Our destiny itself is merely a realization of that which was in our mind. Our past, present and future are all exact realizations of what came before in the mind. Therefore, we must be responsible for our life and ourselves. If you desire your life to be positive, bright and happy, you must always keep your mind, and all of the words coming from your mind positive, bright and happy. Cultivating such a mind through Aikido training is the aim of Aikido Yuishinkai.

Koretoshi Maruyama, Founder Aikido Yuishinkai

  

De weg van harmonie
John Stevens

De geheimen van aikido

De weg van harmonie geeft in heldere teksten en prachtige foto’s uitleg over de inzichten die ten grondslag liggen aan aikido. aikido is, in tegenstelling tot wat sommigen denken, niet een vechtsport, maar een zelfverdedigingsmethode. De aanval is nimmer het doel in aikido; doel is veeleer agressie te neutraliseren en daarbij zijn de kracht en gezondheid van het lichaam even belangrijk als het geestelijk evenwicht.
De visie en het intuïtieve gevoel van Morihei Ueshiba dat alle dingen een onderlinge samenhang kennen, is verweven in de traditie van aikido. Slechts een gelijkmatige ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke gezondheid stelt de beoefenaar van aikido in staat ‘een weg van harmonie’ te bewandelen.
Dit boek is voor beginners en liefhebbers van aikido een waardevolle aanwinst!

John Stevens, geboren in Chicago, is hoogleraar in boeddhistische wetenschappen en aikidoleraar aan het Tohoku Instituut voor Maatschappelijk Welzijn te Sendai in Japan. Reeds eerder verscheen van zijn hand bij Altamira-Becht de titel Levende vrede. Hij geeft les over de hele wereld en sinds 1988 ook regelmatig in Nederland.

ISBN 90 6963 533 x / 160 blz., geb. Geïllustreerd met ca. 230 foto’s

 

Eenwording van lichaam en geest op basis van Ki Aikido
G. Ruglioni

Aanvallen of verdedigen? Twee visies op strijd!

Ki Aikido is niet alleen een uitstekende vorm van zelfverdediging, maar ook een methode om door middel van lichamelijke en geestelijke oefening de eenwording van lichaam en geest te bevorderen. Wanneer lichaam en geest één zijn, ontstaat er een natuurlijke toestand die als heilzaam wordt ervaren en die onze lichamelijke en geestelijke vermogens optimaliseert.
Eenwording van lichaam en geest is bij iedereen in aanleg aanwezig, maar veelal hebben wij deze natuurlijke staat geleidelijk aan verloren en daarmee meteen ook het vermogen die te herstellen.
Ki Aikido biedt talrijke oefeningen om deze eenwording teweeg te brengen, waarbij een grote rol is weggelegd voor het juiste gebruik van Ki, de energie die in dienst moet staan van de harmonisering van lichaam en geest. ‘Een stille geest is onoverwinnelijk.’
Dit werkboek geeft de gebruiker specifieke informatie over de juiste lichaams- en geesteshouding, opdat deze kan proberen ‘de voortvluchtige geest terug te brengen naar zijn oorspronkelijke plaats’ om zodoende een optimale lichamelijke en geestelijke beheersing te verwerven.

ISBN 90 6963 472 4 / NUGI 613/466
Oorspronkelijke titel ‘Unification of Mind and Body and Ki Aikido’
Oorspronkelijke uitgever Erga Edicioni

 

Levende Vrede
John Stevens
– Biografie van Morihei Ueshiba Grondlegger van Aikido.

Morihei Ueshiba (1883-1969) is volgens de auteur John Stevens de grootste krijgskunstenaar die ooit heeft geleefd. In dit boek beschrijft John Stevens op boeiende wijze het ware verhaal achter het werk van Morihei Ueshiba.
Op inspirende wijze worden mensen, gebeurtenissen en ideeën beschreven die van invloed zijn geweest op de spirituele zoektocht van Ueshiba, die uitmondde in de unieke principes en beoefening van Aikido.
Het boek is geïllustreerd met tal van foto’s van Morihei Ueshiba in aktie en bespreekt Morihei’s opvatting over Aikido als weg van harmonie en liefde die de eenheid bestendigt tussen geest en lichaam, jezelf en de ander(en), en tussen mens en universum.

ISBN 90-74484-01-8 / pb.

Budo-geheimen
John Stevens

In budo – wat vertaald kan worden als ‘de weg van moedig en verlicht handelen’ – komen krijgskunst en spiritualiteit samen.
Budo-geheimen bevat de belangrijkste lessen van de grootste budomeesters van kendo, karate, judo, aikido en andere krijgskunsten.

De tijdloze wijsheid van deze leringen is niet alleen bedoeld voor beoefenaars, maar voor iedereen die een moediger leven wil leiden, met meer zelfvertrouwen, zelfbeheersing en een dieper begrip voor de medemens.
Het boek omvat een rijke verzameling historische geschriften, grondbeginselen en oefeningen uit trainingsboeken en teksten over de filosofie van budo, aangevuld met prachtige kalligrafische uitingen van de meesters zelf.

ISBN 90 6963 570 4 / NUR 726

 

Dit is Aikido
Kisshomaru Ueshiba
– De oorsprong, ontwikkeling en beoefening van een unieke krijgskunst.

In dit boek wordt nauwkeurig de oorsprong, ontwikkeling en beoefening van Aikido beschreven. Kisshomaru Ueshiba heeft als geen ander de gelegenheid gehad deze hele geschiedenis vanuit een aantal verschillende situaties mee te maken.
Als zoon en leerling van Morihei Ueshiba, grondlegger van Aikido (1883-1969), en als hoofd van de Hombu Dojo en voorzitter van de Aikikai stichting.
Het boek is geïllustreerd met o.a. foto’s en uitspraken van de grondlegger zelf en vormt een bron van inspiratie en informatie voor een ieder die meer wil weten over deze eigentijdse krijgskunst.

ISBN 90-74484-02-6 / pb.

 

Ki in het dagelijks leven
Koichi Tohei

Koichi Tohei, succesvol leerling van Morihei Ueshiba, ontwikkelde vanuit het Aikido de Ki principes.
‘Ki’ de in eerste instantie abstracte, onzichtbare kracht van universele levensenergie en ‘het dagelijks leven’. Twee uitersten van leven die volgens Tohei niet los van elkaar, maar juist omwille van de kwaliteit van menselijk leven tot integratie moeten worden gebracht.
Koichi Tohei behandelt in dit boek geen hoogdravende filosofie, maar demonstreert op genietbaar eenvoudige wijze de verrassend praktische uitvoerbaarheid van deze natuurlijke principes. Principes die voor iedereen werkzaam, voelbaar en daardoor overtuigend zijn.

ISBN 90-9003897-3 / pb (beste boek met toelichting op Ki, helaas niet meer te koop in de boekhandel)

 

Aikido en haar dynamische werking
A. Westbrook / O. Ratti
– een geïllustreerde introductie

Dit boek bevat de meest uitgebreide beschrijving van Aikido, ondersteund door ruim 1200 illustraties, en is al jaren hét standaardwerk op de Engelstalige markt.
Aikido is een zelfverdedigingsmethode die gebruikt kan worden tegen iedere vorm van aanval en op het hoogste niveau harmonie brengt in alle vitale krachten van de mens.
Er bestaat geen aanval in Aikido; doel is agressie te neutraliseren en de aanvaller onschadelijk te maken zonder hem serieuze verwondingen toe te brengen. Dit verlangt van de beoefenaar dus niet alleen lichamelijke vaardigheid, maar tevens een ethische instelling.
Degene die Aikido beoefent traint zichzelf om zich zonder agressie te verdedigen zonder de ander te verwonden. Om deze houding te bereiken, dienen lichamelijke en geestelijke krachten tot harmonie omgevormd te worden tot een harmonieuze combinatie van fysieke en ethische motieven.

Dit boek wordt dé Aikido-klassieker voor de komende jaren!

ISBN 90-6963-437-6 / geb

Aikido mit Ki
K. Maruyama en K. Tohei
ISBN 3 921508 25 8

.

.

.

Aikido elementair

Technieken, begrippen en exameneisen

Aikido is tegenwoordig een van de meest populaire Martial Arts. Henk Kat en Martin van Noort kregen in de loop der jaren steeds meer verzoeken om een theoretische ondersteuning van hun lessen. De boeken op de Nederlandse markt voldoen niet, al was het alleen maar omdat ze vaak in een andere taal geschreven zijn; en het is van groot belang de beschrijvingen in een boek zeer nauwkeurig te volgen.
Aikido elementair voorziet in de wensen van de aikidoka op vier gebieden, met een weergave van de technieken, aanvallen en posities met bijbehorende benamingen

een verklaring van fundamentele begrippen
instructie op het gebied van wapens
de exameneisen van de kyu-classificaties en dangraden

Dit maakt Aikido elementair zeer geschikt voor de beginnende aikidoka, die onderbouwing en verdieping zoekt van wat in de praktische training is opgedaan. Voor de meer gevorderde beoefenaar kan dit boek dienen als toetsing van de zo belangrijke elementaire kennis.

ISBN 9038908296 176 pagina’s, 16 x 23.5 cm, paperback geïllustreerd

Aikido exercises for teaching and training

C.M. Shifflett
book, 139 x 215 mm, 250 pp, over 130 ill.
nr.1267

Zie voor meer info link pagina Mikado

zie ook Google Books

Ki in Aikido – A Sampler of Ki Exercises
C.M. Shifflett
book, 139 x 215 mm, 250 pp, over 130 ill.
nr.1267

Zie voor meer info link pagina Mikado

.

.

Ki en de zelfsturende beweging
Esther van den Broek

Het samengaan van het vrouwelijk en mannelijk principe.

Fairway
ISBN 90-74484-05-0

 

Overige boeken die meer inzicht geven in Aikido en de achtergronden van Aikido

(de meeste boeken zijn in het Engels geschreven/vertaald)

Titel Schrijver Aanvulling

Budo training in Aikido

Morihei Ueshiba

 

The secret teachings of Aikido

Morihei Ueshiba

 

Budo

Morihei Ueshiba

Teachings of the founder of Aikido

The heart of Aikido

Morihei Ueshiba

The philosophy of Takemusu Aiki

Aikido: The coordination of mind and body for self-defense

Koichi Tohei

 

Aikido in daily life

Koichi Tohei

Call forth your own natural human strength and hidden abilities and recover your humanity in the face of the overwhelming mechanization of today’s society. Here is the book written to lead you to a more vigorous, confident, and spirited way of life.

What is Aikido

Koichi Tohei

Book of Ki: co-ordinating mind and body in daily life

Koichi Tohei

Kiatsu

Koichi Tohei

Develop your innate energy in order to heal yourself and others by realizing the principles of the mind and the body
A life in Aikido

Kisshomaru Ueshiba

The biography of founder Morihei Ueshiba

Aikido with Ki Koretoshi Maruyama

Inner voyage of a stranger

Kenjiro Yoshigasaki

Ki-Aikido on Maui

Christopher Curtis

Aikido, harmony and relationship

Giuseppe Ruglioni

The art of perception in a practice of peace

Unification of mind and body and Ki Aikido

Giuseppe Ruglioni

Ki points

Minoru Oshima

How to enhance your daily life from a martial art artist’s perspective

Takemusu Aikido vol. 1

Morihiro Saito

Background and basics

Takemusu Aikido vol. 2

Morihiro Saito

More basics

Takemusu Aikido vol. 3

Morihiro Saito

Basics concluded

Takemusu Aikido vol. 4

Morihiro Saito

Kokyunage

Takemusu Aikido vol. 5

Morihiro Saito

Bukidori & Ninindori

Takemusu Aikido Special Edition: Commentary on Budo

Morihiro Saito

The essence of Aikido

John Stevens

Spiritual teachings of Morihei Ueshiba

Invincible Warrior

John Stevens

A pictorial biography of Morihei Ueshiba, the founder of Aikido

Training with the Master

John Stevens and Walther v. Krenner

Lessons with Morihei Ueshiba, founder of Aikido

A road that anyone can walk Ki

William Reed

Ki A practical guide for westerners

William Reed

Yuruso budo

Shoji Nishio

Remembering O’Sensei

Susan Perry

Living and training with Morihei Ueshiba, founder of Aikido

Aikido pioneers-prewar era

Stanley Pranin

Daito-ryu Aikijujutsu

Stanley Pranin

Conversations with Daito-ryu masters

The great Onisaburo Deguchi

Kyotaro Deguchi

Enlightenment through Aikido

Kanshu Sunadomari

Aikido for life

Gaku Homma

Order, spontaneity and the bodyColds and their benefitsScolding & praisingSotai Haruchika NoguchiHaruchika NoguchiHaruchika NoguchiKeizo Hashimoto Seitai, Yuki and Katsugen undoSeitai, Yuki and Katsugen undoSeitai, Yuki and Katsugen undoNatural Exercise

Makko-Ho

Haruka Nagai

Five minutes’ physical fitness

Japanese Yoga

H.E. Davey

The way of dynamic meditation. Shin Shin Toitsu Do, founded by Tempu Nakamura.

Aikido Ian Onvlee Van zelfverdediging tot harmonie

The essence of Shinto

Motohisa Yamakage

ShintoThe book of five rings C. Scott LittletonMiyamoto Musashi A classic text on the Japanese way of the sword
De binnenzijde van Japan Kimiko Kawabata
Vrouw breekt los Kjeld Duits De vele gezichten van Japan
Het geluid van vallende sneeuw Jannie Regnerus Herinnering aan Japan

Awakening into Oneness

Arjuna Ardagh

The power of Blessing in the evolution of consciousness